Ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam

Sự Ra đời của 3 tổ chức triển khai cùng sản ra mắt trong vòng nửa cuối năm 1929 là bước tiến khiêu vũ vọt của phong trào người công nhân và trào lưu yêu nước đất nước hình chữ S, tương xứng cùng với xu nuốm cùng yêu cầu bức thiết của lịch sử vẻ vang VN. Tuy nhiên, tại một nước gồm tới tía tổ chức triển khai cùng sản yêu cầu ko rời khỏi sự phân tán về lực lượng cùng tổ chức triển khai, tất yêu thống duy nhất về tư tưởng cùng hành vi.

 

*<