Ý Kiến Nhận Xét Của Cấp Ủy Nơi Cư Trú Đối Với Người Xin Vào Đảng

quý khách hàng đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng không hề thiếu của tài liệu tại đây (80.33 KB, 2 trang )


Mẫu 5B-KNĐĐẢNG BỘ......................................CHI ỦY.........................................ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày … mon … năm 20...Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦYĐỐI VỚI NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG(Nơi tình cảm Đảng cư trú)- Họ cùng tên người xin vào đảng:.................................................................................Năm sinh:……/…/…………, Nam (Nữ):……, Cư ngụ số:…………….. Tổ:………….Khu vực (ấp):..............................................Phường (xã):.......................................Quận (huyện): .............................................Thành phố (tỉnh): ...............................- Chi ủy tđam mê gia dấn xét bao gồm những đồng chí:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tóm tắt chủ ý góp phần hầu như ưu điểm yếu chính:(Về đạo đức nghề nghiệp lối sống, mối quan hệ với chiếc quần bọn chúng chung quanh, chấp hành và thực hiện những chủtrương, chế độ của Đảng, quy định của Nhà nước, các nghĩa vụ sinh sống địa phương vị trí cư trú).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................Tổng số tất cả ……… ý kiến thống độc nhất vô nhị (đạt …… %), …… ý kiến ko thốngđộc nhất (chiếm ……%) đề xuất thu nạp quần chúng................................................ vàoĐảng Cộng sản toàn nước.Lýdokhôngthốngnhất(nếucó):.........................................................................................................................................T/M CHI ỦY CHI BỘBÍ THƯXÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘBÍ THƯMẫu 5B-KNĐ