Tổng Hợp Ý Kiến Nhận Xét Của Tổ Chức Đoàn Thể Nơi Làm Việc Đối Với Đảng Viên Dự Bị

Đây cũng là chủng loại tổng thể làm hồ sơ tiếp thụ đảng viên

Tải toàn bộ mẫu mã trên trên đây (Hướng dẫn tải: mtại phần Tệp (Files), chọn phần cài tệp (file) dưới dạng doc)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP., ngày………tháng………năm

BẢN NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bị

Tôi thương hiệu là: ……………………………………….. Sinh ngày……..mon..……Năm…….

Vào Đảng ngày……mon..….năm……, thỏa thuận ngày……tháng……năm…………..

Đang sinch hoạt trên chi bộ:…………………………………………………………………………….

Được chi bộ cắt cử giúp sức đảng viên dự bị ………………………………… tìm mọi cách phát triển thành đảng viên bao gồm thức; nay xin report bỏ ra bộ những sự việc chủ yếu của đảng viên dự bị nhỏng sau:

Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ktiết điểm và gần như sự việc yêu cầu giữ ý:……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và hiệu quả nỗ lực rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề xuất chi cỗ xét, đề nghị thừa nhận đồng chí:

…………………………………………………..….đổi mới đảng viên thiết yếu chức.

Tôi xin chịu đựng trách rưới nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của bản thân.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

(ký, ghi rõ chúng ta, tên)

Hồ Sơ Xét, Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Bản trường đoản cú kiểm điểm của Đảng viên dự bị; 4 ảnh 2×3 (không giảm dời để triển khai thẻ đảng viên)Ý loài kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với Đảng viên dự bịNếu là sum họp công đoàn, Tổ công đoàn, công đoàn phần tử, BCH công đoàn bộ phận họp dấn xét Đảng viên dự bị (bao gồm biên bạn dạng kèm theo). Chi bộ tập đúng theo chủ ý đóng góp vào mẫuNếu là sum vầy thanh khô niên, Chi đoàn, Liên bỏ ra đoàn họp thừa nhận xét (có biên bạn dạng kèm theo), trình lên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ngôi trường Đại học tập Kinch tế quốc dân để ra Nghị quyết đề xuất công nhận đảng viên chấp thuận.Bản nhận xét Đảng viên dự bịNếu là đoàn tụ công đoàn, 2 Đảng viên hỗ trợ nhận xétNếu là đoàn tụ tkhô giòn niên, 1 Đảng viên hỗ trợ nhấn xétChi uỷ cắt cử đảng viên, xin giấy ra mắt về vị trí trú ngụ của đảng viên dự bị để mang chủ ý nhấn xét của chỗ trú ngụ so với đảng viên dự bịTổng phù hợp chủ ý dấn xét của tổ chức đoàn thể chỗ làm việc và chi uỷ nơi trú ngụ đối với fan xin vào đảngBiên bạn dạng họp đưa ra cỗ xét, kiến nghị công nhận đảng viên thiết yếu thứcNghị quyết đề xuất công nhận đảng viên chủ yếu thứcBí thư bỏ ra bộ hoàn thành xong, đánh giá, đưa cục bộ Hồ sơ xét, đề xuất công nhận đảng viên xác định về Vnạp năng lượng phòng Đảng uỷ.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP Hà Nội, ngày………tháng………năm 20

Bản từ kiểm điểm của đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy:………………………………………………………………………….

Đảng ủy Trường Đại học tập Kinch tế quốc dân

Tôi tên là: …………………………………..Sinc ngày…..…tháng……..năm……………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh sống hiện nay:………………………………………………………………………………………

Vào Đảng ngày……..tháng………năm, trên chi bộ……………………………………….

Hiện công tác và sinc hoạt trên chi bộ:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn uống cứ đọng tiêu chuẩn đảng viên cùng quá trình tu chăm sóc, rèn luyện phấn đấu tiến hành trách nhiệm đảng viên, tôi từ bỏ kiểm điểm nlỗi sau:

Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kngày tiết điểm:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục ktiết điểm:………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi từ bỏ phân biệt gồm đầy đủ điều kiện đổi thay đảng viên xác định. Đề nghị chi bộ xét, report cấp ủy cung cấp bên trên quyết định thừa nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu tiến hành xuất sắc trách nhiệm đảng viên, xứng danh là đảng viên xuất sắc của Đảng.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(cam kết, ghi rõ họ, tên)

BAN CHẤP.. HÀNH LCĐ ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

Mẫu 12A – KNĐ

…………………………………………… Hà Nội Thủ Đô, ngày….tháng……năm 20…..

CHI ĐOÀN ………………………….

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN

Đề nghị thừa nhận đảng viên thiết yếu thức

Căn uống cứ đọng Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……… tháng…….. năm…….., chi đoàn …………………………………….. đã họp nhằm xét, ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………. biến đảng viên đồng ý.

Thành phần tyêu thích dự: Đoàn viên đưa ra đoàn

Tổng số ………. đoàn viên

Có mặt:…………………….. đoàn viên

Vắng mặt…….đoàn viên

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đại biểu tmê mẩn dự:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………………….., chức vụ……………….

Tlỗi ký kết hội nghị: bằng hữu ……………………………………

Sau lúc nghe báo cáo và bàn luận, bỏ ra đoàn gồm có chủ kiến góp phần nlỗi sau (ghi rõ chủ kiến của từng người)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu cùng với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh đảng viên, đề nghị đưa ra bộ, đảng ủy xét, thừa nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………..

trở thành đảng viên xác định, với việc tán thành của……. sum vầy (đạt ……%) so với tổng số; số ko tán thành…….. sum vầy, cùng với nguyên nhân …….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì Thỏng ký

Mẫu 12B-KNĐ

BAN CHẤPhường HÀNH ĐOÀN ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Thành, ngày….tháng……năm 20…..

BCH LCĐ ………………………….

BIÊN BẢN HỌPhường BCH LIÊN CHI ĐOÀN

Đề nghị thừa nhận đảng viên chủ yếu thức

Căn uống cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……… tháng…….. năm…….., BCH Liên chi đoàn …………………………… đang họp nhằm xét, công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………. trở thành đảng viên đồng ý.

Thành phần tham dự: BCH Liên bỏ ra đoàn

Tổng số ………. Uỷ viên BCH

Có mặt:…………………….. Uỷ viên BCH

Vắng mặt…….Uỷ viên BCH

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đại biểu tmê say dự:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………….., chức vụ……………….

Thỏng cam kết hội nghị: bạn bè ……………………………………………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo cùng bàn luận, BCH Liên chi đoàn bao gồm chủ ý đóng góp nlỗi sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, ý kiến đề xuất đưa ra bộ, đảng ủy xét, thừa nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………..

vươn lên là đảng viên bằng lòng, với sự đống ý của……. Uỷ viên BCH (đạt ……%) đối với tổng số; số không tán thành…….. Uỷ viên BCH, với lý do …….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chủ trì Thư ký

Đại biểu tsay mê dự

Mẫu 12C-KNĐ

BAN CHẤPhường. HÀNH ĐOÀN ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội Thủ Đô, ngày….tháng……năm 20

Số:…………..-NQ/ĐTN

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên bao gồm thức

Kính gửi: Chi uỷ:………………………………………………………………….

Đảng uỷ Trường Đại học tập Kinh tế quốc dân

– Căn cứ Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản nước ta về quyền lợi và nghĩa vụ của Ban chấp hành đoàn cơ sở đề nghị xét, thừa nhận đảng viên ưng thuận.

– Xét quyết nghị của chi đoàn …………………………………………………………..

– Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM Trường Đại học Kinh tế quốc dân

họp ngày………….tháng ……………năm ……………. dấn thấy:

Đảng viên dự bị ……………………………………………………………………………có:

Những ưu, điểm yếu chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lượng công tác; dục tình quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, ý kiến đề nghị bỏ ra bộ, đảng ủy xét, thừa nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………..

đổi thay đảng viên xác định, với sự tán thành của……. đoàn viên (đạt ……%) so với tổng số; số ko tán thành…….. đoàn tụ, cùng với nguyên nhân …….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ban Thường vụ Đoàn ngôi trường Đại học Kinch tế quốc dân báo cáo chi bộ, đảng uỷ xét, đề xuất công nhận đảng viên dự bị ………………………………………………………. biến đổi đảng viên chấp thuận của Đảng cộng sản đất nước hình chữ S..

T/M……………………………………….

(Ký tên, đóng vết, ghi rõ chúng ta và tên)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Thành, ngày….tháng……năm 20

BIÊN BẢN HỌP.. TỔ CÔNG ĐOÀN

Đề nghị thừa nhận đảng viên chủ yếu thức

Căn cứ đọng Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……… tháng…….. năm…….., Tổ công đoàn ……………………………….. sẽ họp nhằm xét, ý kiến đề xuất thừa nhận đảng viên dự bị ………………………………………. trở nên đảng viên bằng lòng.

Thành phần tsay mê dự: Đoàn viên công đoàn

Tổng số ………. công đoàn viên

Có mặt:…………………….. công đoàn viên

Vắng mặt…….công đoàn viên

Lý do: ……………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….

Xem thêm: Vì Người Không Xứng Đáng - Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiền Hoàn Thuế Vào Mùa Thuế

Thư cam kết hội nghị: bạn hữu ……………………………………

Sau khi nghe đến report và bàn luận, tổ công đoàn gồm có chủ kiến góp phần nhỏng sau (ghi rõ chủ kiến của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị bỏ ra cỗ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………..

trở thành đảng viên phê chuẩn, với sự ưng ý của……. công sum vầy (đạt ……%) đối với tổng số; số không tán thành…….. công sum họp, cùng với lý do …….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chủ trì Tlỗi ký

Mẫu 12G-KNĐ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TP Hà Nội, ngày….tháng……năm 20

BIÊN BẢN HỌPhường. CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Đề nghị thừa nhận đảng viên thiết yếu thức

Căn cứ đọng Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……… tháng…….. năm…….., Công đoàn phần tử …………………………… đang họp để xét, ý kiến đề xuất công nhận đảng viên dự bị ………………………………………. trở thành đảng viên chấp thuận.

Thành phần tmê say dự: Đoàn viên công đoàn

Tổng số ………. công đoàn viên

Có mặt:…………………….. công đoàn viên

Vắng mặt…….công đoàn viên

Lý do: ……………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….

Tlỗi ký kết hội nghị: đồng chí ……………………………………

Sau mặc nghe báo cáo cùng bàn thảo, công đoàn phần tử bao hàm chủ kiến góp phần như sau (ghi rõ chủ ý của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu cùng với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh đảng viên, kiến nghị đưa ra bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………..

phát triển thành đảng viên thừa nhận, với sự đống ý của……. công đoàn tụ (đạt ……%) so với tổng số; số không tán thành…….. công sum vầy, với lý do …….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chủ trì Thư ký

Mẫu 12H-KNĐ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày….tháng……năm 20

BIÊN BẢN HỌPhường BAN CHẤPhường. HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Đề nghị công nhận đảng viên chủ yếu thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……… tháng…….. năm…….., BCH Công đoàn phần tử …………………… vẫn họp để xét, kiến nghị thừa nhận đảng viên dự bị ………………………………………. thay đổi đảng viên bằng lòng.

Thành phần tmê man dự: BCH công đoàn bộ phận

Tổng số ………. Uỷ viên BCH

Có mặt:…………………….. Uỷ viên BCH

Vắng mặt…….Uỷ viên BCH

Lý do: ……………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….

Tlỗi ký kết hội nghị: bạn hữu ……………………………………

Sau khi nghe tới report cùng luận bàn, BCH công đoàn thành phần gồm có chủ ý đóng góp nhỏng sau (ghi rõ chủ ý của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh đảng viên, ý kiến đề nghị đưa ra cỗ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………..

trở nên đảng viên chính thức, với sự đồng tình của……. Uỷ viên BCH (đạt ……%) đối với tổng số; số ko tán thành…….. Uỷ viên BCH, cùng với nguyên do …….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chủ trì Tlỗi ký

Đảng uỷ …………………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ……………………………………….

.……….., ngày…….tháng……năm 20

TỔNG HỢPhường Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của chi uỷ bỏ ra bộ nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị

Chi bộ:……………………………..ở trong đảng bộ …………………………………………

Góp ý mang lại đảng viên dự bị …………………………………………………………….. là sinch viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thực hiện trọng trách đảng viên khu vực cư trú như sau:

NỘI DUNG

Việc chấp hành nhà trương cơ chế của Đảng, Pháp pháp luật của Nhà nước với phương pháp của địa phương:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Việc tsay đắm gia sinh hoạt dân chúng nơi cư trú:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mối quan hệ nam nữ với chiếc quần chúng nhân dân nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………..

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………..

Tyêu thích gia những trào lưu vì chưng địa phương thơm phát động:

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xây dựng mái ấm gia đình vnạp năng lượng hoá: ………………………………………………………………………………………………………………. ………………

………………………………………………………………………………………………………….. ………………….

Nhận xét không giống (trường hợp có):

…………………………………………………………………………………………………………… …………………

………………………………………………………………………………………………………….. ………………….

Số bè bạn trong chi uỷ địa điểm trú ngụ đống ý là..…….. đồng minh, trong tổng thể ……….…. bằng hữu được đặt ra những câu hỏi chủ ý (đạt………..%).

Số không tán thành……….. bạn bè (………..%) cùng với lý do………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

T/M. CẤP ỦY

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH

KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI UỶ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20

TỔNG HỢPhường Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể vị trí thao tác với bỏ ra uỷ vị trí trú ngụ so với đảng viên dự bị

Cnạp năng lượng cứ chủ kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể địa điểm công tác với chi ủy chỗ trú ngụ đối với đảng viên d??