Tào Tháo Luận Về Thất Bại

Trong phần lớn ngày đầu năm mới với câu hỏi nhộn nhịp từ bỏ các thị phần đầu tư chi tiêu chi phí ảo cho đến vấn đề ngày khai trương mở bán trước tiên của thị trường chứng khân oán VIệt Nam với nhan sắc xanh bao phủ bản thân lại nhớ đến những thất bại của chính bản thân mình những năm rồi với hễ lực lớn số 1 nhằm bản thân thừa qua là đoạn thủ thỉ của Tào Tháo về thất bại trận Xích Bích

*

Bối chình họa lịch sử vẻ vang "Trận đánh Xích Bích"


Sau Khi tiêu diệt dứt thế lực của Viên Thiệu, thống nhất miền bắc, Tào Tháo muốn đánh xuống miền phái nam để quét sạch Lưu Biểu trấn giữ ở Kinh Châu và Tôn Quyền ở Giang Đông, tiến tới thống nhất Trung Quốc. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức và mở rộng thế lực. Năm 208 công nguyên, Tào Tháo huy động đại quân đánh xuống miền nam giới.

Bạn đang xem: Tào tháo luận về thất bại

Trong lúc Lưu Bị sẽ thao luyện quân mã ở vùng Phàn Thành, Tân Dã để chống đỡ quân Tào thì Kinch Châu Mục- Lưu Biểu bị ốm chết, người nam nhi thứ là Lưu Tông bấy giờ mới có 14 tuổi, dưới sự thao túng của tập đoàn Sái Thị gia tộc mẫu hệ lên nối ngôi vua, những người này vì khiếp đảm trước thế lực lớn mạnh của Tào Tháo, đã dấu Lưu Bị rồi bảo Lưu Tông viết biểu xin đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị rơi vào cảnh ngộ trcầu sau đều có quân địch vây ép, bèn quyết định đưa quân mã rút về Giang Lăng. Tào Tháo được cho là Giang Lăng có chứa khá nhiều lương thảo, rất lo bị Lưu Bị ttinh ranh đoạt mất, liền tự mình dẫn khinh kỵ đuổi gấp. Vì quân của Lưu Bị mang theo nhiều đồ nặng, thêm vào đó lại có mấy trăm nghìn dân chúng theo, nên những khi đến dốc Tràng Bản- Đương Dương thì bị quân Tào đuổi kịp, quân của Lưu Bị bị đánh chảy tác, mà đường đi Giang Lăng lại bị quân Tào phong tỏa, cần đành phải dẫn quân chạy về Hạ Khẩu hợp quân với người Giang Hạ vị Lưu Kỳ con của Lưu Biểu thống lĩnh. Sau đó, Lưu Bị cử Khổng Minch đến Sài Tang để bàn với Tôn Quyền về việc liên hợp chống lại quân Tào. Với tài hùng biện của mình, Khổng Minh đã nkhô hanh cđợi thuyết phục được Tôn Quyền, rồi quyết định cử Chu Du, Trình Phổ và Lỗ Túc dẫn 50 nghìn quân ra Xích Bích hạ trại.

Bấy giờ, đại quân của Tào Tháo theo Giang Lăng thuận dòng đi xuống, tàu thuyền ngàn chiếc, cờ xí rợp trời, tuy thế vì quân Tkhô giòn, Từ ở miền bắc chỉ thạo về đánh bộ, chứ không quen thủy chiến, đề xuất người nào người nấy đều hoa mắt chóng mặt vì say sóng. Bàng Thống lúc đó đã sống ẩn cư tại Giang Đông đã đến khuim Tào Tháo, bắt buộc dùng xích sắt buộc ghép các chiến thuyền lại, thì binch sĩ sẽ khỏi bị say sóng, Tào Tháo quả nhiên làm đúng như vậy. Chu Du được hiểu tin này bèn nảy ra một kế, liền cùng lão tướng Hoàng Cái bày ra kế khổ nhục. Một hôm, có một người đến xin gặp Tào Tháo rồi lục soát bên trên người hắn có một bức tlỗi trên viết: "Hoàng cái tôi là ngulặng lão bố triều, ni thừa tướng dẫn quân xuống miền phái nam, tôi nhiều ra sức khuim ngnạp năng lượng để cứu dân chúng Giang Đông, nhưng nào ngờ Chu Du không biết điều muốn đem trứng ra chọi với đá, đã đánh tôi nát thịt da với tội danh làm nhiễu loạn lòng quân, ni nghĩ lại cũng chỉ vì mình gắng sức vì Đông Ngô mới đến nông nỗi này, nay viết thỏng này xin đầu hàng thừa tướng, tôi nguyện làm mũi nhọn tiên phong cùng diệt Chu Du, để rửa sạch nỗi nhục này. " Tào Tháo xem thỏng bán tin bán nghi, sau cử người sang trọng thám thính, mới tin Hoàng Cái đầu hàng là chân thành.

Xem thêm: Bí Quyết Dụ Gái Lên Giường Đảm Bảo 100% Thành Công Ngay Lần Đầu Gặp Gỡ

Mùa đông năm đó, Tào Tháo lại tìm ra thỏng của Hoàng Cái, đến ngày đông trí sẽ đưa thuyền trở lương đến đầu hàng, Tào Tháo vô cùng mừng rỡ. Đên ngày đông trí, trời nổi gió đông phái nam, Tào Tháo đứng trên đầu tàu nghênh đón Hoàng Cái, vào lúc gần tối thì thấy một đoàn thuyền bên trên mặt sông từ từ lướt tới, sau đó nkhô hanh cngóng lao vào thủy trại của Tào Tháo, tức thì lửa cháy rực trời, tiếng reo dậy đất.Thì ra, Hoàng Cái sau khi biết tới Tào Tháo đã thực sự tin ở mình, Gia Cát Lượng thông hiểu thiên văn, biết ngày đông trí tất nổi gió đông nam giới, theo lệnh của Chu Du đã chuẩn bị mười chiếc thuyền bên trên chất đầy cỏ thô tẩm dầu, rồi châm lửa theo chiều gió xông thẳng vào thủy trại Tào Tháo. Tào Tháo biết bị trúng kế bèn sai bảo rút lui, nhưng lại khốn nỗi tàu thuyền đã bị xích sắt buộc ghép lại với nhau, ko thể nào nhúc nhíc được, cả thủy trại biến đổi biển lửa, quân Tào bị chết thiêu, chết đuối nhiều đến đếm ko xuể.

Chu Du ở bờ phái mạnh thấy thời cơ đã tới, bèn nổi trống cho quân chủ lực nhất tề từ hai mặt thủy bộ tấn công vào quân Tào, Lưu Bị lúc đó ở Phàn Khẩu cũng dùng thuyền xông vào truy hỏi bắt Tào Tháo vào ánh lửa, thì thấy Tào Tháo nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ để tháo chạy. Hoàng Cái nhìn thấy liền lướt thuyền tới hô to: "Tên giặc họ Tào tê, mày còn trốn đằng nào?". Giữa lúc nguy cấp thì thấy Trương Liêu dẫn thuyền lướt tới bắn mang lại Hoàng Cái một mũi thương hiệu ngã nhào xuống ncầu, cũng may được Hàn Đang cứu lên, Tào Tháo nhân đó đã chạy thoát.

Liên quân Tôn Lưu thừa thắng truy kích, mấy trăm nghìn quân Tào bị diệt gọn. Tào Tháo chạy theo đường Hoa Dung về Giang Lăng, liên quân nhân đó đoạt lại Kinch Châu.