Sáng Kiến Cải Tiến Kỹ Thuật Ngành Y

Quyết định Ban hành Quy định chuyển động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phù hợp hóa phân phối bên trên địa phận huyện Bắc Hà


Bạn đang xem: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành y

... tổ chức triển khai tiến hành sáng kiến; Điều 20. Hồ sơ đăng thừa nhận sáng kiến, sáng chế bao gồm 1. Đơn đăng sáng kiến; 2. Gi y y quyền của tác giả trong ngôi trường thích hợp tác giả y quyền cho người khác ... _______________________________________ Tỉnh Lào Cai, ng y 17 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chuyển động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa chế tạo trên địa phận thị xã Bắc Hà Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ Cnạp năng lượng ... đua khen thưởng trọn huyện Bắc Hà, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành tất nhiên đưa ra quyết định n y bạn dạng pháp luật vận động sáng loài kiến, cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất trên địa phận thị xã Bắc Hà. Điều...
*

Quyết định Quyết định Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lí hóa cung cấp bên trên địa phận thị xã Bắc Hà


... Cmùi hương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy định n y vận dụng so với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật - phải chăng hóa sản xuất (điện thoại tư vấn tắt là sáng sủa kiến) cùng sáng chế là tác dụng lao hễ sáng chế tác trí tuệ, ... tổ chức tiến hành sáng kiến; Điều đôi mươi. Hồ sơ đăng công nhận sáng loài kiến, sáng chế bao gồm một. Đơn đăng sáng kiến; 2. Gi y y quyền của tác giả trong ngôi trường phù hợp tác giả y quyền cho những người khác ... bàn thị xã Bắc Hà. Điều 2. Giải mê say tự ngữ Các thuật ngữ trong dụng cụ n y được đọc nhỏng sau: 1. &apos ;Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lí hóa sản xuất' được thừa nhận theo chế độ...

Xem thêm:

*

*

*

*