Quyết Toán Thuế Tncn Bị Sai

Các doanh nghiệp lớn hay phát sinh những khoản thuế phải nộp như vậy GTGT, thuế TNDN, thuế TNcông nhân. Sau Khi làm cho quyết toán thù thuế năm, công ty lớn phát hiện những không đúng sót thì công ty lớn phải điều chỉnh như vậy nào?

*
Điều chỉnh tờ knhì quyết toán thuế năm không nên sót

Căn uống cứ Thông tứ 156/2013/TT-BTC trên Điều 10, Khoản 5, Điểm a phương pháp về knhì bổ sung cập nhật làm hồ sơ knhì thuế như sau:

“a) Sau khi hết thời gian sử dụng nộp làm hồ sơ knhì thuế theo công cụ, người nộp thuế phát hiện hồ sơ knhì thuế sẽ nộp đến phòng ban thuế gồm không đúng sót thì được knhị bổ sung cập nhật hồ sơ knhị thuế.

Bạn đang xem: Quyết toán thuế tncn bị sai

Đối cùng với một số loại thuế bao gồm kỳ quyết toán thù thuế năm: Trường thích hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thù thuế năm thì bạn nộp thuế knhì bổ sung làm hồ sơ knhì thuế trợ thì nộp của mon, quý bao gồm sai sót, đôi khi tổng hòa hợp số liệu knhì bổ sung cập nhật vào hồ sơ knhị quyết toán thuế năm. Trường hợp sẽ nộp hồ sơ knhị quyết toán thù thuế năm thì chỉ knhì bổ sung làm hồ sơ knhì quyết toán thuế năm. Trường thích hợp hồ sơ knhì bổ sung cập nhật hồ sơ quyết tân oán thuế năm có tác dụng giảm số thuế đề xuất nộp giả dụ yêu cầu khẳng định lại số thuế bắt buộc nộp của mon, quý thì khai bổ sung làm hồ sơ knhị tháng, quý và tính lại tiền lờ đờ nộp (trường hợp có).”

Căn cđọng theo luật trên:

– Thuế quý giá gia tăng:

+ Do không có tờ knhì quyết tân oán thuế năm nên những lúc phạt hiện tại tờ khai thuế GTGT bị không đúng sót công ty đề nghị kê khai bổ sung cập nhật thẳng tại kỳ knhị thuế phân phát hiện nay sai sót.

– Đối cùng với các khoản thuế thuế thu nhập cá thể, thuế các khoản thu nhập công ty lớn.

Xem thêm: 5 Cách Để Chuẩn Bị Cho Người Trẻ Bước Vào Đời Sống Hôn Nhân Gia Đình

+ Nếu doanh nghiệp chưa nộp tờ knhị quyết toán thù thuế năm thì công ty lớn khai bổ sung cập nhật hồ sơ knhì thuế nhất thời nộp của mon, quý tất cả không đúng sót và tổng vừa lòng số liệu làm hồ sơ vào tờ khai quyết toán thù thuế năm.

+ Nếu doanh nghiệp lớn đã nộp tờ knhì quyết tân oán thuế năm nên lúc phân phát hiện nay sai sót doanh nghiệp chỉ knhị bổ sung cập nhật hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Nếu doanh nghiệp knhị bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm có tác dụng bớt số thuế cần nộp giả dụ đề xuất khẳng định lại số thuế cần nộp của tháng, quý thì doanh nghiệp knhì bổ sung làm hồ sơ knhì mon, quý cùng tính lại tiền lờ lững nộp.

Tuy nhiên theo chính sách trên Thông bốn 151/2014/TT-BTC trên Điều 17 bổ sung cập nhật Điều 12a, Thông tứ số 156/2013/TT-BTC nlỗi sau:

Căn cứ đọng tác dụng cấp dưỡng, sale, fan nộp thuế tiến hành trợ thì nộp số thuế thu nhập công ty của quý muộn nhất vào trong ngày sản phẩm cha mươi của quý tiếp sau quý tạo nên nghĩa vụ thuế; công ty lớn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trợ thời tính hàng quý.

Căn cứ đọng theo cơ chế bên trên thì trường đoản cú quý IV/năm trước, doanh nghiệp chưa phải nộp tờ knhị thuế các khoản thu nhập công ty lâm thời tính hàng quý nên những khi làm cho quyết toán thù năm phân phát hiện tại không đúng sót công ty lớn chỉ yêu cầu khai bổ sung cập nhật hồ sơ quyết toán thuế năm.


Đăng cam kết nhận phiên bản tin

Nhận thông báo về hiện tượng, thông bốn khuyên bảo, tư liệu về kiểm toán, report thuế, doanh nghiệp