MẪU BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN

The Ministry of Common Sense: How lớn Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, và Corporate BS Martin Lindstrom

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp nhóm thảo luận

*

*

The Upside of Being Down: How Mental Health Struggles Led lớn My Greathử nghiệm Successes in Work and Life Jen Gotch
*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

Xem thêm: Các Nguyên Tố Vi Lượng Có Vai Trò Như Thế Nào Đối Với Sự Sống ?

*

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
The Three Happy Habits: Techniques Leaders Use to lớn Fight Burnout, Build Resilience and Create Thriving Workplace Cultures Beth Ridley
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, và Claim Your Independence Rachel Rodgers
Everybody toàn thân Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy
How khổng lồ Lead: Wisdom from the World's Greachạy thử CEOs, Founders, & Game Changers David M. Rubenstein

Biên bạn dạng họp team

1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC *** BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM Nhóm: The Zoo. Buổi làm việc lần thứ: 1. Địa điểm làm cho việc: chống từ bỏ học tập kí túc xá Đại học đất nước quần thể A. Thời gian làm cho việc: từ 13h khoảng 30 phút mang đến 15 tiếng, ngày 26 tháng 1một năm 2012. Thành viên có mặt: -Trương Thanh Sơn. -Đào Công Tân. -Nguyễn Minh Tân. -Huỳnh Nhật Nguim. -Trương Hồng Phúc. -Võ Nhật Sinc. -Phạm Tkhô hanh Tân. -Vũ Trọng Tâm. Mục tiêu: Tìm đọc tổng quan lại về vật dụng án môn học tập khả năng mềm – nhập môn CNTT 1, phân tích những hiểu biết của thứ án, chỉ dẫn các quá trình đề xuất làm cho với thời hạn thực hiện rõ ràng mang lại từng các bước. Nội dung công việc: 1.Nhóm trưởng Trương Thanh Sơn đọc lại câu chữ, đòi hỏi của đồ án cho cả nhóm đàm đạo phát minh vào thời gian 15 phút. 2.quý khách Trương Hồng Phúc phân tích lại hầu như lời lý giải của giáo viên về đồ án. 3.Quý khách hàng Nguyễn Minch Tân so với những hiểu biết đề tài: “Hạnh Phúc” tiếp đến cả đội quyết định về ngôn từ của clip thành phầm cùng lựa chọn đề tài nhỏ dại “Hạnh phúc gia đình”. 4.Nhóm trưởng thông tin hầu hết bạn về lưu ý đến ý tưởng chon đề bài này cùng tuần sao vẫn nêu phát minh tiếp nối chọn ý tưởng hay nhằm triển khai clip. 5.quý khách Huỳnh Nhật Nguyên chỉ dẫn mọi ý kiến, ý kiến cá nhân về văn bản vật án, khuyến nghị các công việc buộc phải làm bao gồm làm cho website đội, có tác dụng logo sản phẩm đội, có tác dụng clip về vấn đề “Hạnh phúc”, có tác dụng bạn dạng report theo thứ tự trong những tuần 5, 6, 7, 8. 6.quý khách Võ Nhật Sinch ý kiến đề nghị sửa đổi và làm cho thêm biệu tượng công ty với trang web nhóm vào tuần 5, bước đầu làm clip vào tuần 6 và làm report nghỉ ngơi tuần 7. Công câu hỏi nghỉ ngơi tuần 8 là tổng