Mẫu 5b-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

MỘT SỐ BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG

TT

TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN

TẢI BIỂU MẪU

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH KẾT NẠP.. ĐẢNG VIÊN

1

Giấy ghi nhận học tập lớp bồi dưỡng nhấn thức về Đảng

Mẫu CN-NTVĐ

2

Đơn xin vào Đảng

Mẫu 1-KNĐ

3

Lý lịch của tín đồ xin vào Đảng

Mẫu 2-KNĐ

4

Giấy ra mắt fan xuất sắc ưu tú vào Đảng

Mẫu 3-KNĐ

5

Nghị quyết reviews Đoàn viên ưu tú vào Đảng của BCH Đoàn TN đại lý

Mẫu 4-KNĐ

6

Nghị quyết kiến nghị giới thiệu đoàn viên xuất sắc ưu tú vào Đảng của Chi đoàn

Mẫu 4.1-KNĐ

7

Nghị quyết reviews đoàn viên công đoàn vào đảng của BCH Công đoàn cơ sở

Mẫu 4A-KNĐ

8

Nghị quyết ý kiến đề nghị ra mắt sum vầy Công đoàn vào Đảng của Công đoàn bộ phận

Mẫu 4A.1-KNĐ

9

Tổng vừa lòng ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể nơi thao tác làm việc và Chi uỷ địa điểm cư trú so với người xin vào Đảng

Mẫu 5-KNĐ

10

Ý con kiến thừa nhận xét của Cấp ủy địa điểm cư trú

Mẫu 5B-KNĐ

11

Ý con kiến dìm xét của tổ chức triển khai đoàn thể khu vực công tác làm việc (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 5C-KNĐ

12

Nghị quyết đề xuất hấp thụ đảng viên của Chi bộ

Mẫu 6-KNĐ

13

Báo cáo của Đảng uỷ bộ phận thẩm định Nghị quyết ý kiến đề nghị hấp thu đảng viên của Chi cỗ

Mẫu 7-KNĐ

14

Nghị quyết hấp thụ đảng viên của Đảng ủy cơ sở

Mẫu 8-KNĐ

15

Quyết định kết nạp đảng viên của Cấp uỷ gồm thđộ ẩm quyền

Mẫu 9-KNĐ

16

Quyết định tiếp nhận đảng viên của Đảng uỷ đại lý được uỷ quyền

Mẫu 9B-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1

Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Mẫu CN-ĐVM

2

Bản trường đoản cú kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu 10-KNĐ

3

Bản nhấn xét về đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

Mẫu 11-KNĐ

4

Tổng đúng theo chủ kiến nhấn xét của Tổ chức đoàn thể chính trị - xóm hội vị trí đảng viên dự bị sinch hoạt cùng Chi uỷ địa điểm trú ngụ đối với đảng viên dự bị

Mẫu 12-KNĐ

5

Ý loài kiến dìm xét của Cấp ủy vị trí cư trú

Mẫu 12B-KNĐ

6

Ý kiến thừa nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 12C-KNĐ

7

Nghị quyết xét, ý kiến đề nghị công nhận đảng viên phê chuẩn của Chi bộ

Mẫu 13-KNĐ

8

Báo cáo của Đảng ủy bộ phận đánh giá và thẩm định Nghị quyết của Chi bộ đề xuất thừa nhận đảng viên xác nhận

Mẫu 14-KNĐ

9

Nghị quyết xét, ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên thừa nhận của Đảng ủy cơ sở

Mẫu 15-KNĐ

10

Quyết định Công nhận đảng viên đồng ý của Cấp uỷ bao gồm thẩm quyền

Mẫu 16-KNĐ

11

Quyết định công nhận đảng viên bằng lòng của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền

Mẫu 16A-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1 Hướng dẫn thể thức với kỹ thuật trình diễn văn uống bản của Đảng HD 36-HD/VPTW

2

Quyết định tiếp thụ lại đảng viên của cấp cho uỷ gồm thđộ ẩm quyền

Mẫu 9A-KNĐ

3

Giấy ghi nhận fan vào Đảng vẫn trong thời hạn được tổ chức đảng giúp đỡ, chăm chú hấp thu của cấp uỷ cửa hàng

Mẫu 17-KNĐ

4

Công văn uống của cấp cho uỷ cơ sở ra mắt bạn vào Đảng đã có được chi bộ, đảng uỷ các đại lý làm cho giấy tờ thủ tục ý kiến đề nghị thu nạp Đảng

Mẫu 17A-KNĐ

5

Công văn uống của cấp uỷ bao gồm thẩm quyền trình làng tín đồ vào Đảng đã được cung cấp uỷ các đại lý làm cho giấy tờ thủ tục đề nghị tiếp nhận Đảng

Mẫu 17B-KNĐ

6

Công văn reviews bạn vào Đảng đã có cấp cho uỷ gồm thđộ ẩm quyền ra quyết địnhtiếp thu Đảng

Mẫu 17C-KNĐ

7

Công văn uống reviews tín đồ vào Đảng đã được cấp uỷ gồm thẩm quyền ra quyết địnhtiếp thụ vào Đảng mà lại gửi ra ngoài đảng bộ thị xã (với tương đương)

Mẫu 17D-KNĐ

8

Sổ đảng viên dự bị

MẪU 18-KNĐ

9

Giấy reviews cử đảng viên hoặc cung cấp uỷ viên đi thđộ ẩm tra lý lịch

Mẫu 19-KNĐ

10

Công vnạp năng lượng ý kiến đề xuất thẩm tra lý định kỳ của tín đồ xin vào Đảng

Mẫu 20-KNĐ

11

Quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền xoá thương hiệu đảng viên vào danh sách đảng viên dự bị

Mẫu 21-XTĐV

12

Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ đại lý

Mẫu 21A-XTĐV