Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Trường phù hợp xuất bản, đăng ký tương tự như sửa đổi, bổ sung nội quy lao cồn đang xuất hiện hiệu lực, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện thay mặt bè bạn lao hễ trên cơ sở
*
*
*
*

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Địa chỉ trụ ssinh sống chính: ..............

Bạn đang xem: Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Mã số doanh nghiệp: ..............

Mã quản lý lao động: ................................  

Điện thoại: ................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm

 

 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến bè lũ lao động về nội dung Nội quy lao động

 

1. Tổng số CNVC và lao hễ của doanh nghiệp: .........  bạn.

2. Phương thơm thức rước ý kiến:

- Lấy ý kiến tổng thể công nhân viên cấp dưới chức và lao động trải qua chữ ký:

- Lấy chủ ý toàn bộ công nhân viên chức với lao cồn trải qua biểu quyết:

(Đánh lốt X vào văn bản được chọn)

3. Số rất đông người được lấy ý kiến: ........  người

(Ngoài câu hỏi tổ chức đem chủ kiến anh em bạn lao động, ví như gồm tổ chức đem chủ kiến của đại biểu thì ghi rõ yếu tố tham gia, số lượng người được lấy chủ kiến của từng thành phần)

4. Số người đồng tình câu chữ Nội quy lao hễ của doanh nghiệp: ............

Xem thêm: Mỗi Nhóm Quyền Cần Thiết Như Thế Nào Đối Với Cuộc Sống Của Mỗi Trẻ Em ?

 người

Tỷ lệ: ..........

5. Số người ko đồng tình văn bản Nội quy lao cồn của doanh nghiệp: .......... người

Tỷ lệ: ..........  

6. Những điều khoản không tán thành:

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

(Tại từng điều, khoản không đồng tình doanh nghiệp lớn ghi rõ xác suất % không tán thành)