BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN SONG NGỮ ANH VIỆT

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù bằng giờ đồng hồ anh. Hệ thống tài khoản kế tân oán là một trong nhóm những tài khoản của kế toán tổng đúng theo được thực hiện để hạch tân oán các thanh toán trường đoản cú những phần hành kế toán. Nó cũng hoàn toàn có thể được áp dụng nhằm lập những report như Bảng bằng vận kế tân oán, report hiệu quả kinh doanh hay bảng bằng phẳng tài khoản…

Hệ thống tài khoản của các tổ chức triển khai khác nhau là không giống nhau, bạn cạnh tranh hoàn toàn có thể search thấy nhì khối hệ thống tài khoản như là nhau ngơi nghỉ nhì đơn vị không giống nhau. Dưới đây là list khối hệ thống tài khoản bằng tiếng Anh cùng có ghi chú tiếng Việt

TK TÊN TIẾNG ANHTÊN TIẾNG VIỆT
TÀI SẢN NGẮN HẠN – (CURRENT ASSETS)
1111Cash on handTiền mặt
21111Vietphái mạnh dongTiền Việt Nam
31112Foreign currencyNgoại tệ
41113Gold, metal, precious stoneVàng bạc, kyên khí quý, đá quý
5112Cash in bank / Details for each bank accountTiền gửi bank / Chi máu theo từng ngân hàng
61121Vietphái mạnh dongTiền Việt Nam
71122Foreign currencyNgoại tệ
81123Gold, metal, precious stoneVàng bạc, klặng khí quý, đá quý
9113Cash in transitTiền sẽ chuyển
101131Vietphái nam dongTiền Việt Nam
111132Foreign currencyNgoại tệ
12121Short term securities investmentĐầu tứ hội chứng khoán thù ngắn thêm hạn
131211StockCổ phiếu
141212Bond, treasury bill, exchange billTrái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
15128Other short term investmentĐầu tứ thời gian ngắn khác
161281Time depositsTiền gửi gồm kỳ hạn
171288Other short term investmentĐầu bốn thời gian ngắn khác
18129Provision short term investmentDự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư ngắn hạn
19131Receivables from customers / Details as each customerPhải thu của người sử dụng / Chi tiết theo đối tượng
20133VAT deductedThuế GTGT được khấu trừ
211331VAT deducted of goods, servicesThuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ
221332VAT deducted of fixed assetsThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
23136Internal ReceivablesPhải thu nội bộ
241361Working capital from sub-unitsVốn kinh doanh làm việc những đơn vị chức năng trực thuộc
251368Other internal receivables.Phải thu nội bộ khác
26138Other receivablesPhải thu khác
271381Shortage of assets awaiting resolutionTài sản thiếu thốn hóng xử lý
281385Privatisation receivablesPhải thu về CP hoá
291388Other receivablesPhải thu khác
30139Provision for bad receivablesDự phòng đề xuất thu cực nhọc đòi (Chi huyết theo đối tượng)
31141Advances (detailed by receivers)Tạm ứng
32142Short-term prepaid expensesNgân sách trả trước nthêm hạn
33144Mortage, collateral & short term depositsCầm cố kỉnh, ký cược, ký quỹ nthêm hạn
34151Purchased goods in transitHàng mua vẫn đi trên đường (Chi máu theo hưởng thụ quản lí lý)
35152Raw materialsCác nguyên liệu, đồ liệu
36153Instrument & toolsCông cầm, dụng cụ
37154Cost for work in processgiá cả cung cấp, marketing dở dang
38155Finished productsThành phẩm
39156GoodsHàng hóa
401561Purchase rateGiá mua sắm chọn lựa hóa
411562Cost for purchaseChi phí thu mua sắm và chọn lựa hóa
421567Real estateHàng hoá bất động sản
43157Entrusted goods for saleHàng gửi đi bán
44158Goods in tax-suspension warehouse / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouseHàng hoá kho bảo thuế / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
45159Provision for devaluation of stocksDự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
46161Administrative sầu expensesChi sự nghiệp
471611Administrative expenses for previous yearChi sự nghiệp năm trước
481612Administrative sầu expenses for currentChi sự nghiệp năm nay
TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)
 211Tangible fixed assetsTài sản cố định hữu hình
 2111Building và architectonic modelNhà cửa, đồ vật loài kiến trúc
 2112Equipment và machineMáy móc, thiết bị
 2113Transportation & transmit instrumentPmùi hương một thể vận tải, truyền dẫn
 2114Instruments và tools for managementThiết bị, quy định cai quản lý
 2115Long term trees, working & killed animalsCây nhiều năm, súc thiết bị thao tác làm việc cùng đến sản phẩm
 2118Other fixed assetsTài sản cố định khác
 212Fixed assets of finance leasingTài sản cố định mướn tài chính
 213Intangible fixed assetsTài sản cố định và thắt chặt vô hình
 2131Land using rightQuyền áp dụng đất
 2132Establishment và productive rightQuyền phạt hành
 2133Patents và creationsBản quyền, bằng sáng sủa chế
 2134TrademarkNhãn hiệu sản phẩm hoá
 2135SoftwarePhần mềm đồ vật vi tính
 2136License & concession licenseGiấy phxay với bản thảo nhượng quyền
 2138Other intangible fixed assetsTSCĐ vô hình khác
 214Depreciation of fixed assetsHao mòn gia tài nạm định
 2141Tangible fixed assets depreciationHao mòn TSCĐ hữu hình
 2142Financial leasing fixed assets depreciationHao mòn TSCĐ thuê tài chính
 2143Intangible fixed assets depreciationHao mòn TSCĐ vô hình
 2147Investment real estate depreciationHao mòn BDS đầu tư
 217Investment real estateBất đụng sản đầu tư
 221Investment in equity of subsidiariesĐầu tư vào chủ thể con
 222Joint venture capital contributionVốn góp liên doanh
 223Investment in joint-ventureĐầu tư vào công ty liên kết
 228Other long term investmentsĐầu tư lâu dài khác
 2281StocksCổ phiếu
 2282BondsTrái phiếu
 2288Other long-term investmentĐầu bốn lâu năm khác
 229Provision for long term investment devaluationDự chống giảm giá chi tiêu lâu năm hạn
 241Capital construction in processXây dựng cơ bạn dạng dsinh sống dang
 2411Fixed assets purchasesMua mua TSCĐ
 2412Capital constructionXây dựng cơ bản
 2413Major repair of fixed assetsSửa chữa mập gia tài cố gắng định
 242Long-term prepaid expensesNgân sách trả trước dài hạn
 243Deffered income tax assetsTài sản thuế thu nhập hoãn lại
 244Long term collateral và depositKý quỹ, ký kết cược nhiều năm hạn
NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng)
 311Short-term loanVay nđính hạn
 315Long term loans due lớn dateNợ dài hạn cho hạn yêu cầu trả
 333Taxes & payable to state budgetThuế cùng các khoản đề xuất nộp Nhà nước
 3331Value Added Tax (VAT)Thuế quý hiếm ngày càng tăng bắt buộc nộp
 33311VAT outputThuế GTGT đầu ra
 33312VAT for imported goodsThuế GTGT hàng nhập khẩu
 3332Special consumption taxThuế tiêu thú quánh biệt
 3333Import & export dutiesThuế xuất, nhập khẩu
 3334Profit taxThuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
 3335Personal income taxThuế thu nhập cá nhân
 3336Natural resource taxThuế tài nguyên
 3337Lvà & housing tax, land rental chargesThuế đơn vị khu đất, tiền thuê đất
 3338Other taxesCác loại thuế khác
 3339Fee và charge & other payablesPhí, lệ tầm giá và những khoản đề nghị nộp khác
 334Payable lớn employeesPhải trả fan lao động
 3341Payable to employeesPhải trả công nhân viên
 3348Payable lớn other employeesPhải trả tín đồ lao hễ khác
 335AccrualsNgân sách nên trả
 336Intercompany payablePhải trả nội bộ
 337Construction contract progress payment due to lớn customersTkhô giòn tân oán theo tiến trình kế hoạch thích hợp đồng chế tạo DN xây đính có tkhô hanh toán theo TĐKH
 338Other payablePhải trả, cần nộp khác
 3381Surplus assets awaiting for resolutionTài sản quá chờ giải quyết
 3382Trade Union feesKinc giá tiền công đoàn
 3383Social insuranceBảo hiểm làng hội
 3384Health insuranceBảo hiểm y tế
 3385Privatization payablePhải trả về CP hoá
 3386Short-term deposits receivedNhận ký quỹ, cam kết cược nthêm hạn
 3387Unrealized turnoverDoanh thu chưa thực hiện
 3388Other payablePhải trả, bắt buộc nộp khác
 341Long-term borrowingVay nhiều năm hạn
 342Long-term liabilitesNợ lâu năm hạn
 343Issued bondTrái phiếu phạt hành
 3431Bond face valueMệnh giá bán trái phiếu
 3432Bond discountChiết khấu trái phiếu
 3433Additional bondPrúc trội trái phiếu
 344Long-term deposits receivedNhận ký quỹ, ký kết cược lâu năm hạn
 347Deferred income taxThuế các khoản thu nhập hoãn lại buộc phải trả
 351Provisions fund for severance allowancesQuỹ dự phòng trợ cấp mất bài toán làm
 352Provisions for payablesDự phòng yêu cầu trả
VỐN CHỦ STại HỮU – RESOURCES
 411Working capitalNguồn vốn kinh doanh
 4111Paid-in capitalVốn chi tiêu của nhà ssinh hoạt hữu
 4112Share premium shop cổ phầnThặng dư vốn cổ phần
 4118Other capitalVốn khác
 412Differences upon asset revaluationChênh lệch reviews lại tài sản
 413Foreign exchange differencesChênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái
 4131Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal yearChênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoái Reviews lại thời điểm cuối năm tài chính
 4132Foreign exchange differences in period capital construction investmentChênh lệch tỷ giá bán hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
 414Investment & development fundsQuỹ chi tiêu phạt triển
 415Financial reserve sầu fundsQuỹ dự phòng tài chính
 418Other fundsCác quỹ không giống nằm trong vốn nhà ssống hữu
 419Stock fundsCổ phiếu quỹ
 421Undistributed earnings Shop chúng tôi cổ phầnLợi nhuận chưa phân phối
 4211Previous year undistributed earningsLợi nhuận chưa phân phối năm trước
 4212This year undistributed earningsLợi nhuận không phân phối hận năm nay
 431Bonus và welfare fundsQuỹ khen thưởng, phúc lợi
 4311Bonus fundQuỹ khen thưởng
 4312Welfare fundQuỹ phúc lợi
 4313Welfare fund used to lớn acquire fixed assetsQuỹ phúc lợi an sinh đã hình thành TSCĐ
 441Construction investment fund áp dụng đến DNNNNguồn vốn chi tiêu xuất bản cơ bản
 461Budget resources Dùng cho các công ty, TC.tyNguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
 4611Precious year budget resources có nguồn tởm phíNguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
 4612This year budget resourcesNguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
 466Budget resources used lớn acquire fixed assetsNguồn ngân sách đầu tư đã tạo nên TSCĐ
DOANH THU – REVENUE
 511Sales Chi máu theo tận hưởng quản ngại lýDoanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ
 5111Goods saleDoanh thu bán hàng hóa
 5112Finished sản phẩm saleDoanh thu phân phối những thành phẩm
 5113Services sale vận dụng Lúc tất cả bán hàng nội bộDoanh thu hỗ trợ dịch vụ
 5114Subsidization saleDoanh thu trợ cấp cho, trợ giá
 5117Investment real estate saleDoanh thu kinh doanh BDS đầu tư
 512Internal gross salesDoanh thu bán sản phẩm nội bộ
 5121Goods saleDoanh thu bán sản phẩm hoá
 5122Finished sản phẩm saleDoanh thu chào bán những thành phẩm
 5123Services saleDoanh thu cung ứng dịch vụ
 515Financial activities incomeDoanh thu hoạt động tài chính
 521Sale discountChiết khấu thương mại
 531Sale returnsHàng cung cấp bị trả lại
 532Devaluation of saleGiảm giá bán hàng
 611PurchaseMua hàng
 6111Raw material purchasesMua nguyên vật liệu, đồ liệu
 6112Goods purchasesMua hàng hóa
 621Direct raw materials costtúi tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp
 622Direct labor costgiá thành nhân công trực tiếp
 623Executing machine using costgiá thành thực hiện trang bị thi công (vận dụng mang lại đơn vị chức năng xây lắp / Applied for construction companies
 6231Labor costNgân sách nhân công
 6232Material costChi tiêu đồ dùng liệu
 6233Production tool costNgân sách phương pháp sản xuất
 6234Executing machine depreciationNgân sách chi tiêu khấu hao trang bị thi công
 6237Outside purchasing services costtúi tiền hình thức download ngoài
 6238Other cost Pmùi hương pháp kiểm kê định kỳChi phí bởi chi phí khác
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH – COST FOR PRODUCTION & BUSINESS
 627General operation costNgân sách chi tiêu phân phối chung
 6271Employees costChi phí nhân viên phân xưởng
 6272Material costNgân sách chi tiêu thứ liệu
 6273Production tool costNgân sách pháp luật sản xuất
 6274Fixed asset depreciationChi tiêu khấu hao TSCĐ
 6277Outside purchasing services costChi phí hình thức dịch vụ sở hữu ngoài
 6278Other costNgân sách bởi tiền khác
 631Production costGiá thành sản xuất
 632Cost of goods soldGiá vốn hàng bán
 635Financial activities expensesNgân sách chi tiêu tài chính
 641Selling expensesNgân sách chi tiêu phân phối hàng
 6411Employees costNgân sách nhân viên
 6412Material, packing costChi tiêu vật liệu, bao bì
 6413Tool costNgân sách chi tiêu điều khoản, thứ dùng
 6414Fixed asphối depreciationChi tiêu khấu hao TSCĐ
 6415Warranty costChi phí bảo hành
 6417Outside purchasing services costgiá cả hình thức tải ngoài
 6418Other costNgân sách bằng chi phí khác
 642General & administration expensesgiá thành quản lý doanh nghiệp
 6421Employees costNgân sách nhân viên quản lí lý
 6422Tools cost Chi huyết theo hoạt động / Details as activitiesChi phí vật tư quản lý
 6423Stationery costNgân sách vật dụng vnạp năng lượng phòng
 6424Fixed asmix depreciationChi tiêu khấu hao TSCĐ
 6425Taxes, fees, charges / Details as activitiesThuế, phí và lệ giá thành / Chi tiết theo hoạt động
 6426Provision costNgân sách dự phòng
 6427Outside purchasing services costgiá cả hình thức sở hữu ngoài
 6428Other costNgân sách chi tiêu bởi tiền khác
THU NHẬPhường KHÁC – OTHER INCOME
 711Other incomeThu nhập khác
CHI PHÍ KHÁC – OTHER EXPENSES
 811Other expensesChi tiêu khác
 821Business Income tax chargeChi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 8211Current business income tax charge / Details for management requirementNgân sách chi tiêu thuế TNDoanh Nghiệp hiện nay hành / Chi huyết theo trải nghiệm quản ngại lý
 8212Deffered business income tax chargeNgân sách thuế TNDN hoãn lại
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH – EVALUATION OF BUSINESS RESULTS
 911Evaluation of business resultsXác định hiệu quả tởm doanh
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG – OFF BALANCE SHEET ITEMS
 1Operating lease assetsTài sản mướn ngoài
 2Goods held under trust or for processingVật tư, sản phẩm & hàng hóa nhấn giữ lại hộ, nhận gia công
 3Goods received on consignment for sale, depositHàng hoá nhấn chào bán hộ, dấn ký kết gửi, cam kết cược
 4Bad debt written offNợ cực nhọc đòi đã xử lý
 7Foreign currenciesNgoại tệ các loại
 8Enterprise, projec expenditure estimateDự toán đưa ra sự nghiệp, dự án