BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN THỂ

Bạn vẫn coi bạn dạng rút gọn gàng của tư liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại trên đây (83.08 KB, 1 trang )


Mẫu 5-KNĐĐẢNG BỘ......................................CHI ỦY..........................................*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày…mon … năm 20….TỔNG HỢPhường Ý KIẾN NHẬN XÉTcủa tổ chức triển khai đoàn thể thiết yếu trị - thôn hội địa điểm fan vào Đảng sinh hoạtvới đưa ra ủy nơi cư trú so với fan xin vào ĐảngCăn uống cđọng chủ kiến nhấn xét của đại diện các đoàn thể chủ yếu trị - xã hội khu vực ngườivào Đảng sinc hoạt cùng đưa ra ủy vị trí cư trú đới với người vào Đảng…………………..- Tên các tổ chức đoàn thể chủ yếu trị - làng hội vị trí fan vào Đảng sinh hoạt:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, toàn bô có: ……bằng hữu.- Tên chi ủy địa điểm cư trú: .........................................., bao gồm … bè bạn.Chi ủy Chi bộ tổng thích hợp các chủ ý dấn xét đó như sau:Những ưu, yếu điểm chính:(Về lịch sử hào hùng chính trị, bao gồm trị hiện tại nay; chấp hành nhà trương, con đường lối, chế độ củaĐảng, luật pháp của Nhà nước; phẩm hóa học chính trị, đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống, năng lực công tác làm việc, quanhệ quần chúng)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................Số đồng minh đại diện thay mặt các tổ chức bao gồm trị - thôn hội khu vực sinh hoạt cùng bỏ ra ủy nơicư trú tán thành hấp thụ quần bọn chúng ...............................................vào Đảng là ......đồng chí, vào tổng cộng ......

Xem thêm: Xem Phim Khoảnh Khắc Hạnh Phúc, Vtv2 Đầy Đủ, Xem Phim Khoảnh Khắc Hạnh Phúc

đồng minh được hỏi chủ kiến (đạt ……%).Số ko tán thành ...... bạn bè (chiếm phần ......%) cùng với lý do...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................T/M CHI ỦYBÍ THƯ(Ký, ghi rõ chúng ta cùng tên)Kèm theo:- Phiếu nhấn xét của những tổ chức đoàn thể chủ yếu trị - xã hội.- Phiếu dấn xét của Chi ủy vị trí cư trú.